വിവരാവകാശ നിയമം – 2005
പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

നമ്പര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പേരും സ്ഥാനപ്പേരും
തസ്തിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (എസ്.റ്റി.ഡി.കോഡ് സഹിതം) ഫാക്‌സ് ഇ-മെയില്‍
ഓഫീസ് വസതി
1 ശ്രീ. ഷാജന്‍. വി. എം ജൂണിയര്‍ അക്കൗണ്ടന്റ് എസ്.എ.പി.ഐ.ഒ 0481- 2574705 9496222930 0481-2574705 iccskerala@gmail.com
2 ശ്രീ.അശോക്. റ്റി.എസ് ഫിനാന്‍സ ് & അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ എസ്.പി. ഐ.ഒ 0481 -2574705 9446332523 0481-2574705 iccskerala@gmail.com
3 അപ്പലെറ്റ് അതോറിറ്റി 0481-2574705 9496107100 0481-2574705 iccskerala@gmail.com
എസ്.എ.പി. ഐ.ഒ : സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റ്ന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
എസ്.പി.ഐ.ഒ : സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
എ.ഒ : അപ്പലെറ്റ് ഓഫീസര്‍
Director

Institute for Climate Change Studies, Kottayam

Name of Bank  : Punjab National Bank
Account No  : 2982005700000010
IFSC 
: PUNB0298200
Branch Name
: Logos Branch, Kottayam

 

Deepthi Nagar Road (ദീപ്തി നഗര്‍ റോഡ് )
Kanjikkuzhy, Muttambalam PO ( കഞ്ഞിക്കുഴി, മുട്ടമ്പലം പി.ഒ )
Kerala (കേരളം) – 686004, India (ഇന്ത്യ)
Phone & Fax (ഫോണ്‍ & ഫാക്‌സ്) : +91-481-2574705
Email (ഈ-മെയില്‍) :
iccskerala@gmail.com
Website ( വെബ്‌സൈറ്റ് ) : www.niccs.in